Archiefburo Lievestro
Hazendiekske 4
7245 TA LAREN (Gld)

Tel. 06-10934076 of 0573-221526
E-mail : info@archiefburo.nl
K.v.K. nr. 08107743.


Archief Buro Lievestro voor:

Detachering en vervanging.

Wegwerken van achterstanden in dossiervorming en -ordening, tijdelijke vervanging en/of begeleiding van personeel, herstructurering van archieven. Door ruime ervaring en bekendheid met verschillende ordenings- en registratie systemen is flexibele inzet mogelijk.

Selectie en Vernietiging en Inventarisatie.
De sanering van semi-statische archieven en inventarisatie van archieven in verband met overbrenging kan op vakkundige wijze worden uitgevoerd gezien de nodige expertise op dit gebied.

Begeleiding van projecten.
Gemeentelijke herindelingen en reorganisaties van organisaties hebben ook gevolgen voor de archieven. Afsluiting en verhuizing van archieven, opzetten van het archief voor de nieuwe organisatie en andere organisatorische aspecten komen hierbij om de hoek kijken. Vaak ontbreekt kennis, tijd en ervaring op dit gebied binnen de organisatie.

Meer informatie of een informatief gesprek?
Neem contact op met: Hans Lievestro

Of kijk op zijn LinkedIn profiel
Tel. 06-10934076 of 0573-221526
E-mail : info@archiefburo.nl.

 

 
 


Het archief vormt binnen organisaties dé bron van informatie. Het archiefbeheer is zowel bij overheidsorganisaties als particuliere bedrijven en instellingen vaak, door uiteenlopende oorzaken, een knelpunt. Gevolg hiervan is onvolledige informatie of tijdrovende zoekacties om informatie boven water te krijgen. Een goed geordend en toegankelijk archief is van essentieel belang voor organisaties.

Archief Buro Lievestro
staat voor ruim 40 jaar ervaring op het gebied van documentaire informatievoorziening. Ervaring opgedaan bij zowel overheidsorganisaties als commerciële bedrijven en ervaring die van pas kan komen bij het oplossen van knelpunten in het archiefbeheer.

Hans Lievestro heeft opleidingen gevolgd op dynamisch archiefbeheer (diploma's GAI(BA), SOD I en II, VVA ) en semi-statisch/statisch archiefbeheer (diploma Middelbaar Archiefambtenaar). Door het volgen van cursussen en bijwonen van bijeenkomsten volgt hij de ontwikkelingen en zorgt hij voor kennisverbreding op het vakgebied van de documentaire informatie voorziening. Met name de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en digitaal archiefbeheer spelen hierbij een belangrijke rol.

Ervaring deed hij op in dienst van een zestal gemeenten in uiteenlopende functies, bij het Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied - Utrechtse Heuvelrug als streekregistrator en bij een tweetal commerciële bedrijven en de afgelopen 15 jaar als zelfstandig ondernemer. In deze functies heeft hij ruime ervaring opgedaan met de uitvoering en begeleiding van projecten. Naast inventarisatie-projecten van overheids- en bedrijfsarchieven werden ook archief projecten uitgevoerd in het kader van reorganisaties, fusies van organisaties en gemeentelijke herindelingen.